Wortels in onderwijs faciliteert de integratie van food literacy in het bestaande onderwijs.

Food literacy betekent dat je begrijpt welke impact je voedingskeuzes hebben op je gezondheid, het milieu en de economie.

De integratie van een schooltuin in het onderwijs (Garden based learning) biedt mogelijkheden om wat binnen de muren van de school geleerd wordt te verbinden met de buitenwereld en stimuleert de ontwikkeling van food literacy.

Wortels in Onderwijs levert maatwerk op beleidsniveau, curriculumontwikkeling en coaching van docenten.